FOR GARDEN FOR GARDEN
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

Blok odborných přednášek
Typ akce: Přednáška


Datum zahájení: Čtvrtek, ..23.03.2017 11:30 - 17:00

Místo konání: PVA EXPO PRAHA

Popis místa konání: HALA 6


Organizátor: ABF, a.s.

Partner: Česká společnost pro osvětlování, časopis Světlo

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na výstavu
Odborní partneři: Česká společnost pro osvětlování, z.s. a časopis Světlo

Produktový partner: Osvětlovací technika Vít Pavlů s.r.o.

 

11.30 – 12.00 Barva světla

 

Přednášející: doc. Ing. Michal Vik Ph.D. Technická univerzita v Liberci

 

V oblasti kolorimetrie se používá pojmů typicky ze tří oblastí, které je třeba rozlišovat, ale zároveň znát i jejich vzájemný vztah. Jsou to pojmy z oblasti fyzikální (světelný podnět, jeho spektrální složení), psychofyzikální (chromatičnost jako barevná vlastnost světla, kolorita jako barevná vlastnost předmětu) a psychosenzorické (vlastní pojem barva). V této přednášce bude pozornost věnována jednotlivým atributům používaným k popisu barvy světla jako jsou barevný tón, sytost, jas a relativní jas.

Registrace ZDE

 

 

12.00 – 12.30 Teplota chromatičnosti

 

Přednášející: doc. Ing. Michal Vik Ph.D., Technická univerzita v Liberci

 

Zabarvení světla světelného zdroje významně ovlivňuje celkový barevný vzhled objektů. Jedním z parametrů umožňujících vzájemná porovnání světelných zdrojů s rozdílnými spektrálními složeními emitovaného záření je teplota chromatičnosti. V této přednášce bude pozornost věnována pojmům Teplota chromatičnosti, ekvivalentní teplota chromatičnosti, náhradní teplota chromatičnosti, metamerie a index podání barev.

Registrace ZDE

 

 

12.30 – 13.00 Svítidla a světelné zdroje – parametry

 

Přednášející:  Ing. Jan Škoda, Ph.D., VUT v Brně

 

Technické a provozní parametry svítidel a světelných zdrojů, měření světelně technických parametrů a jejich zpracování v elektronické podobě, využití elektronických formátů ve výpočetních programech, provozní parametry svítidel (stárnutí, křížové charakteristiky)

Registrace ZDE

 

13.00 – 13.30 přestávka

 

 

 

 

13.30 – 14.00 Volba vhodné osvětlovací soustavy a materiálu

 

Přednášející: Ing. Petr Žák Ph.D., FEL ČVUT v Praze, 

doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., VŠB – Technická univerzita Ostrava

 

Specifikace požadavků na osvětlovací soustavu již ve fázi návrhu s důrazem na specifikaci předpokládaného provozu (spínání, doba provozu,..), distribuci světelného toku (volba typu svítidla dle osvětlovaného prostoru) a kvantitativní a kvalitativní vlastnosti moderních světelných zdrojů (zejména vlastnosti LED).

Registrace ZDE

 

 

14.00 – 14.30 Vizualizace a výpočty

 

Přednášející: Ing. Pavel Staněk, ASTRA MS Software s.r.o.

 

Při návrhu osvětlení je třeba dbát nejen na to, aby navržený prostor dobře vypadal, ale i na to, aby návrh vyhovoval platným normám a vyhláškám. Vhodné programové vybavení může pomoci s ověřením správnosti a funkčnosti výběru svítidel a jejich uvažovaného rozmístění. Významnou funkcí programu je i vizualizace návrhu, neboli umožnění porovnání představy uživatele se skutečností. Na praktických ukázkách budou demonstrovány možnosti návrhu, vypočtu i vizualizace umělého, denního i sdruženého osvětlení.

Registrace ZDE

 

 

14.30 – 15.00 Údržba – možnosti údržby

 

Přednášející: doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., VŠB – Technická univerzita Ostrava

 

Problematika určení udržovacího činitele v rámci návrhu osvětlovací soustavy v kontextu s reálným chováním osvětlovací soustavy, reálnou údržbou a reálným ověřováním vlastností osvětlovací soustavy měřením.

Registrace ZDE

 

 

15.00 – 15.30 Jasová analýza, ověřování, měření

 

Přednášející: doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D., VUT v Brně, Ing. Jan Škoda, Ph.D., VUT v Brně

 

Princip jasového analyzátoru, možnosti měření jasu v praktických aplikacích, využití jasové analýzy při hledání problematických míst v osvětlovacích soustavách, hodnocení oslnění.

Registrace ZDE

 

 

15.30 – 16.00 Světlo v legislativě

 

Přednášející: Ing. Jana Lepší, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

 

Přehled, kde všude se v platné evropské či naší legislativě se vyskytují požadavky na denní, umělé, nouzové osvětlení. Jsou normy na osvětlení závazné?

Registrace ZDE

 

 

16.00 – 16.30 Co se už do předpisů nevejde

 

Přednášející: Ing. Jana Lepší, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

 

Ukázky toho, co požadavkům naší legislativy neodpovídá, ale přesto se vyskytuje. Na co si dávat pozor při umisťování pracovišť.

 

Registrace ZDE

 


  ESTAV.cz
ESTAV.cz Projektová dokumentace na rodinný dům: Dokumentace pro provedení stavby a další Soutěž Fasáda roku 2019 je vyhlášena Při stavbě se zaměřte na recyklovatelné materiály. Z recyklátu lze vyrobit i cyklostezku Vršovické divadlo MANA Požárně bezpečnostní řešení rodinného domu a odstupové vzdálenosti – díl I. Krabicový nerezový odtokový žlab OZ 01
Plán výstaviště

Závěrečná zpráva 2018

Facebook
Zavřít
Nezávazná poptávka účasti
Inicializace, právě prohlíží: -

* - povinné údaje