FOR GARDEN 2019 FOR GARDEN 2019
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

Blok odborných přednášek
Typ akce: Přednáška


Datum zahájení: Čtvrtek, 23.03.2017 11:30 - 17:00

Místo konání: PVA EXPO PRAHA

Popis místa konání: HALA 6


Organizátor: ABF, a.s.

Vstupné: zdarma v rámci vstupenky na výstavu
Odborní partneři: Česká společnost pro osvětlování, z.s. a časopis Světlo

Produktový partner: Osvětlovací technika Vít Pavlů s.r.o.

 

11.30 – 12.00 Barva světla

 

Přednášející: doc. Ing. Michal Vik Ph.D. Technická univerzita v Liberci

 

V oblasti kolorimetrie se používá pojmů typicky ze tří oblastí, které je třeba rozlišovat, ale zároveň znát i jejich vzájemný vztah. Jsou to pojmy z oblasti fyzikální (světelný podnět, jeho spektrální složení), psychofyzikální (chromatičnost jako barevná vlastnost světla, kolorita jako barevná vlastnost předmětu) a psychosenzorické (vlastní pojem barva). V této přednášce bude pozornost věnována jednotlivým atributům používaným k popisu barvy světla jako jsou barevný tón, sytost, jas a relativní jas.

Registrace ZDE

 

 

12.00 – 12.30 Teplota chromatičnosti

 

Přednášející: doc. Ing. Michal Vik Ph.D., Technická univerzita v Liberci

 

Zabarvení světla světelného zdroje významně ovlivňuje celkový barevný vzhled objektů. Jedním z parametrů umožňujících vzájemná porovnání světelných zdrojů s rozdílnými spektrálními složeními emitovaného záření je teplota chromatičnosti. V této přednášce bude pozornost věnována pojmům Teplota chromatičnosti, ekvivalentní teplota chromatičnosti, náhradní teplota chromatičnosti, metamerie a index podání barev.

Registrace ZDE

 

 

12.30 – 13.00 Svítidla a světelné zdroje – parametry

 

Přednášející:  Ing. Jan Škoda, Ph.D., VUT v Brně

 

Technické a provozní parametry svítidel a světelných zdrojů, měření světelně technických parametrů a jejich zpracování v elektronické podobě, využití elektronických formátů ve výpočetních programech, provozní parametry svítidel (stárnutí, křížové charakteristiky)

Registrace ZDE

 

13.00 – 13.30 přestávka

 

 

 

 

13.30 – 14.00 Volba vhodné osvětlovací soustavy a materiálu

 

Přednášející: Ing. Petr Žák Ph.D., FEL ČVUT v Praze, 

doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., VŠB – Technická univerzita Ostrava

 

Specifikace požadavků na osvětlovací soustavu již ve fázi návrhu s důrazem na specifikaci předpokládaného provozu (spínání, doba provozu,..), distribuci světelného toku (volba typu svítidla dle osvětlovaného prostoru) a kvantitativní a kvalitativní vlastnosti moderních světelných zdrojů (zejména vlastnosti LED).

Registrace ZDE

 

 

14.00 – 14.30 Vizualizace a výpočty

 

Přednášející: Ing. Pavel Staněk, ASTRA MS Software s.r.o.

 

Při návrhu osvětlení je třeba dbát nejen na to, aby navržený prostor dobře vypadal, ale i na to, aby návrh vyhovoval platným normám a vyhláškám. Vhodné programové vybavení může pomoci s ověřením správnosti a funkčnosti výběru svítidel a jejich uvažovaného rozmístění. Významnou funkcí programu je i vizualizace návrhu, neboli umožnění porovnání představy uživatele se skutečností. Na praktických ukázkách budou demonstrovány možnosti návrhu, vypočtu i vizualizace umělého, denního i sdruženého osvětlení.

Registrace ZDE

 

 

14.30 – 15.00 Údržba – možnosti údržby

 

Přednášející: doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., VŠB – Technická univerzita Ostrava

 

Problematika určení udržovacího činitele v rámci návrhu osvětlovací soustavy v kontextu s reálným chováním osvětlovací soustavy, reálnou údržbou a reálným ověřováním vlastností osvětlovací soustavy měřením.

Registrace ZDE

 

 

15.00 – 15.30 Jasová analýza, ověřování, měření

 

Přednášející: doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D., VUT v Brně, Ing. Jan Škoda, Ph.D., VUT v Brně

 

Princip jasového analyzátoru, možnosti měření jasu v praktických aplikacích, využití jasové analýzy při hledání problematických míst v osvětlovacích soustavách, hodnocení oslnění.

Registrace ZDE

 

 

15.30 – 16.00 Světlo v legislativě

 

Přednášející: Ing. Jana Lepší, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

 

Přehled, kde všude se v platné evropské či naší legislativě se vyskytují požadavky na denní, umělé, nouzové osvětlení. Jsou normy na osvětlení závazné?

Registrace ZDE

 

 

16.00 – 16.30 Co se už do předpisů nevejde

 

Přednášející: Ing. Jana Lepší, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

 

Ukázky toho, co požadavkům naší legislativy neodpovídá, ale přesto se vyskytuje. Na co si dávat pozor při umisťování pracovišť.

 

Registrace ZDE

 


  ESTAV.cz
ESTAV.cz Růst českého stavebnictví byl v 1. pololetí v EU osmý nejvyšší Jak je možné, že šikmá věž v Pise při žádném zemětřesení nespadla? Průzkum Schneider Electric o přístupu k energetickému managementu Církev přestavěla břežanský zámek na čtyřhvězdičkový hotel První energeticky pasivní klinika na světě vyrostla v Olomouci Vezměte své děti v sobotu na akci Řemeslo dětem na veletrh FOR ARCH
Plán výstaviště

Závěrečná zpráva 2018

Facebook