FOR GARDEN
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

Návštěvnická soutěž o zájezd v hodnotě 30 000 Kč


Výsledky 23.03.2019 14:00:00

Přihlášky od 21.03.2019 10:00:00

Přihlášky do 22.03.2019 14:00:00




Základní informace:

Charakteristika:

Návštěvnická tipovací soutěž o letecký zájezd do Holandska v hodnotě 30 000 Kč. Účastníkem soutěže se může stát každý návštěvník veletrhu FOR GARDEN splňující pravidla soutěže, který v hodí vyplněný a podepsaný typovací lístek do označeného boxu ve Vstupní hale I nebo do boxu u floristického pódia v Hale č. 1 v sektoru G (konec haly 1) v termínu 21.3. 2019 od 10.00 - 18.00 hod nebo 22.3.2019 od 10.00 - 14.00 hodin. V tomto termínu budou na infopultu ve Vstupní hale I a u floristického pódia připraveny pro návštěvníky typovací formuláře k vyplnění. Účastníci typovací soutěže budou na lístcích, na kterých budou uvedeni účastníci soutěže středních zahadnických škol OTVÍRÁNÍ JARA, vyplňovat svůj typ na celkového vítěze této soutěže. Po ukončení typování budou z vložených anketních lístků vybrány všechny se správným typem a z těchto pak bude dne 23. 3. 2019 ve 14.30 hodin na floristickém pódiu v Hale č. 1 - sektor G vylosován jeden výherce ceny.

Soutěž OTVÍRÁNÍ JARA bude probíhat u floristickéhí pódia dne 22.3.2019 od 10.30 - 15.00 hodin.



Termíny soutěže s možností typování:

21.3.2019 10.00 - 18.00 hod

22.3.2019 10.00 - 14.00 hod

Vyhlášení vítěze a předání ceny: Na veletrhu FOR GARDEN 2019 dne 23. 3. 2019  ve 14.30 na floristickém pódiu v Hale 1 v sektoru G


Pro vítěze je připravena cena:

Letecký zájezd pro jednu osobu do Holandska v ceně 30 000,- Kč. Zájezd zahranuje letenku, ubytování all inclusive na 1 - 2 noci dle dispozice letu, návštěvu Holandské květinové burzy včetně vstupenky, návštěvu vybraného holandského pěstitele květin, prohlídku města. Zájezd neobsahuje pojištění pobytu v zahraničí. 

Pořadatel:  

HRUŠKADESIGN s.r.o.
Pavel Hruška
M:  +420 602 157 440
atelier@hruskadesign.eu 

A soutěžní školy?


Podmínky:

Organizace a pravidla soutěže:

 

 • Těmito pravidly se řídí soutěž s názvem „Soutěž o zájezd v hodnotě 30 000 Kč“ do Holandska na květinovou burzu. Soutěž proběhne ve dnech 21.-22. 3. 2019 na veletrhu FOR GARDEN 2019 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech (dále jen soutěž).
 • Pořadatelem soutěže je HRUŠKADESIGN s.r.o., IČ 63080575, se sídlem Sarajevská 1277/1, 120 00 Praha 2.
 •  Výhru do soutěže věnovala společnost FleuraMetz, s.r.o. a jde o letecký zájezd včetně ubytování (1 – 2 noci podle času odletu) all inclusive. Program: návštěva holandské květinové burzy, návštěva vybraného nizozemského pěstitele květin, prohlídka města. Termín zájezdu jaro 2019 (konkrétní termín bude ještě upřesněn). Organizátor si vyhrazuje právo změny.
 • Výhra není přenosná na jinou osobu a nelze ji vyměnit za jinou formu výhry ani finanční hotovost a to za jakékoli situace znemožňující výherci se zájezdu účastnit. V případě, že se výherce zájezdu nebude moci zúčastnit, výhra propadá bez náhrady.
 • Organizátor soutěže je oprávněn jednostranně pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, soutěž pozastavit, odvolat nebo zrušit. Pravidla soutěže mohou být ve zkrácené verzi komunikována v propagačních materiálech organizátora avšak tato pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná a úplná.
 • Účastníkem soutěže může být každý návštěvník veletrhu starší 18 let, který má trvalý pobyt na území ČR a řádně vyplní anketní lístek včetně připojení podpisu, kterým souhlasí s podmínkami soutěže a GDPR. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a společnosti ABF, a.s. a osoby jim blízké.
 • Anketní lístky budou volně přístupné pro návštěvníky na informačním pultu ve Vstupní hale I v PVA EXPO PRAHA v Letňanech a u floristického pódia na konci Haly 1 v sektoru G .
 • Návštěvník se stává soutěžícím tak, že po vyplnění anketního lístku vhodí v době 21.3. 2019 od 10.00 – 18.00 hod nebo 22.3. od 10.00 – 14.00 hod lístek do boxu umístěného na infopultu ve Vstupní hale I nebo do boxu v Hale 1 v sektoru G u floristického pódia.
 • Každý soutěžící se smí zúčastnit soutěže pouze jedenkrát.
 • Výhercem ceny soutěže se stává soutěžící, který v anketním lístku uvede správný typ na celkového vítěze soutěže středních odborných zahradnických škol a bude vylosován z celkového množství účastníků se správným typem na celkového vítěze.
 • Počet výherců v soutěži je 1.
 •  Výherce bude o výhře informován písemně, e-mailem, příp. telefonicky dle údajů uvedených v anketním lístku, nejpozději do 29.3.2019. V případě, že soutěžící nebude reagovat, resp. nepodaří se jej kontaktovat ani na třetí pokus, jeho výhra propadá.
 • Jméno výherce bude zveřejněno bezprostředně po vyhodnocení odpovědí na internetových stránkách www.for-garden.cz.
 • Účastník soutěže vyplněním anketního lístku výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel uvedl jméno a příjmení výherce na webových stránkách www.for-garden.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže a aby pořadatel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. zpracoval poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, a to na dobu nezbytně nutnou pro vyhodnocení soutěže a pro potřeby kontaktu s těmito osobami. Správcem ve smyslu citovaného zákona je společnost ABF, a.s., se sídlem Beranových 667, Letňany, 199 00 Praha 9. Souhlas ke zpracování osobních údajů lze kdykoli odvolat písemnou žádostí na adresu pořadatele soutěže. Po ukončení soutěže budou osobní údaje skartovány.
 • Účastníku soutěže nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v soutěži. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 • Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže soutěžícího, který poruší jakékoli z pravidel soutěže.
 • Pravidla soutěže budou k nahlédnutí na www.for-garden.cz.


  ESTAV.cz
ESTAV.cz Masivní střecha z Ytongu – ochrana proti letnímu přehřívání bez klimatizace Odvětrání koupelny na půdu. Je to dobrý nápad? Poptejte nová okna za výhodné ceny Kontroly dálničních mostů havarijní stav zatím nezjistily Dálnice D1 je nejdůležitější součástí české silniční sítě. Jak šel čas... Pravidelná výměna čerstvého vzduchu bez energetických ztrát
Plán výstaviště

Závěrečná zpráva FOR GARDEN 2019

Facebook
Zavřít
Nezávazná poptávka účasti
Inicializace, právě prohlíží: -

* - povinné údaje